ANALYS

Varje framgångsrikt företag måste kunna sina konkurrenters produkter och tjänster, prissättning etc. Ju mera komplex marknaden är desto viktigare är det att hänga med i svängarna och att ha en uppdaterad konkurrentanalys innan man själv agerar. Våra analyspaket skräddarsys för våra kunder, utefter behov och önskemål. 

Konkurrentanalys
Följande punkter ingår i konkurrentanalysen:
  • Sammanställning av 5-10 lokala konkurrenters produkt- och tjänsteutbud samt deras prissättning.
  • Bedömning av konkurrenternas kreditvärdighet samt eventuella styrka och svagheter.
  • Sammanställning av konkurrenternas ägare,  företrädare och deras bakgrund.
  • Prognos samt eventuella rekommendationer.