PARTNERS

Genom vår egen Juristfirma AddCorp kan vi erbjuda jurister och ekonomer som står redo att serva våra kunder i samtliga de ärenden som rör nedan områden. Oavsett om det kan röra sig om att kontrollera ett avtal, bedöma skattesituationen, anställa personal eller vad det nu kan gälla, kontakta oss först. Våra jurister är gärna rådgivare och problemlösare för våra kunder och våra ekonomer tar uppdrag som företagscoacher. 

Juridisk och ekonomisk rådgivning
www.addcorp.net 
  • Marknadsrätt
  • Bolagsrätt

  • Köp- och konsumenträtt

  • Fordrings- och obeståndsrätt

  • Skatterätt, deklarationer m.m. 

  • Personal- och anställningsrätt

  • Bokföring och redovisningsfrågor

  • Familjerätt m.m.