KUNDVÅRD

En nöjd kund är ett säkert sätt att behålla affärsrelationen. Vi kontaktar kundens kunder och ställer de relevanta frågorna. Att lyssna på önskemål, nöjdhet och kanske klagomål är ett sätt att visa att man tar kunden på allvar. Genom aktiv kundvård kan man agera proaktivt och behålla en kundrelation som annars kanske försvinner, utan att man förstått varför. Att vårda befintliga kunder är alltid en bra affärspolicy. 

Kundvård och undersökningar
  • Undersökningar
  • Kundnöjdhet 
  • Telefonintervjuer
  • Enkäter och uppföljningar