MÖTESBOKNINGAR

Varje uppdrag är individuellt och vi har flexibilitet att anpassa oss efter kundens önskemål. Här nedan följer ett typiskt upplägg. Det rör sig om att förstå kundens behov, produkter och tjänster samt konkurrensfördelar. Mötesbokningarna ska även vara enkla att administrera och med tydlig återkoppling. 

steg 1
Uppdraget
 
Vi börjar med att tillsammans med kunden lägga upp en mycket klar målsättning för vårt uppdrag. Vilka företag och vilka befattningshavare ska kontaktas? Vilken sorts möten och antalet bokningar per dag? Vilken sorts uppföljning? Genom denna målsättning blir både kunden och vi klara över förväntningarna och vad som behöver göras. 
 
steg 2
Utförandet 
Det är mycket viktigt att våra mötesbokare snabbt förstår produkten/ tjänsten som våra kunder erbjuder och deras konkurrensfördelar. Vi lägger därför mycket stor vikt vid internutbildning och uppföljning. Genom flerårig erfarenhet av finans- och inkassosektorn har vi en särskilt god kunskap om denna sektor. Det underlättar om mötesbokaren kan den aktuella marknaden och leder till fler bokade möten. 
 
steg 3
Återkopplingen
Efter varje avslutat  arbetspass registrerar mötesbokaren samtliga sina bokningar och rapporterar dem både internt och till vår kund, - via det media som kunden önskar. Rapportering görs dagligen. Givetvis noteras även all sidoinformation som kan vara viktig för säljaren inför mötet. 
steg 4
Avslutet
När mötet är avklarat och utfallet av mötesbokningen är fastslaget,  återför kunden informationen till oss. De möten som ställs in, följer vi upp separat. De genomförda mötena är därefter ersättningsgrundande enligt den prissättning som är överenskommen.